In groepsverband

Als de regendruppels in een spinnenweb zijn wij als parels in het levensweb met elkaar verbonden.


Systemisch in een groep, naar aanleiding van een vraag van één van de aanwezigen, kijken naar dat wat gezien wil worden, voelen wat gevoeld wil worden, luisteren naar wat gehoord wil worden en uitspreken dat wat gezegd wil worden.

De vragensteller brengt een thema in en zoekt op gevoel de nodige representanten uit en plaatst ze ergens in de ruimte. Vervolgens gaat de vragensteller weer aan de kant zitten en ga ik aan de slag. Wat laat zich zien, mag er een beweging plaats vinden, wat is er nodig om het thema helder te krijgen. De vragensteller kijkt als het ware vanaf een afstand naar zichzelf en het thema. Omdat we in energie allemaal met elkaar verbonden zijn is het zowel helend voor de vragenstellers als ook voor de representanten of zelfs voor diegene die van de zijlijn meekijkt.


Voor jou als je de roep voelt om te helen, te groeien, je rechtmatige plek in te nemen, inzichten te krijgen. Een overgang te maken van een systeem dat niet meer passend is, altijd met respect want het is je ook dienstbaar geweest, naar een leven in liefdevolle verbinding met jezelf en daarmee ook met de ander.
In een veilige bedding en in verbinding met elkaar erop vertrouwend dat de groepssamenstelling altijd kloppend, versterkend en dienend is aan het systeem en elkaar in Licht & Liefde.

.
Je kunt je aanmelden middels het contactformulier. Data vind je in de agenda.. Geef bij opgave duidelijk aan voor welke datum je je opgeeft en je naam en telefoonnummer.


Ook is het mogelijk om je als groep aan te melden. Dan stel je zelf een groep samen en zijn er geen anderen bij aanwezig.

Voor meer info kan je me bellen op 06 293 592 64 of mailen via het contactformulier.